Om Vegoguiden - Världsnaturfonden WWF

3992

Mat till välgörenhet

Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv By T Angervall Publisher: Göteborg, Sverige : SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Mat och klimat påverkar varandra Matproduktionen och klimatet påverkar varandra. Vad för slags grödor en lantbrukare väljer att odla beror bland annat på det lokala klimatet vilket innebär att förändrad tillgång till färskvatten, halten koldioxid i luften, temperatur och extremväder kan ge stor påverkan på vilken gröda som är bäst lämpad. Mat och klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv Klimatstrategin Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om – pekar ut just klimatsmart och hälsosam mat som ett av fyra fokusområden.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

  1. Svedala.se vattenavläsning
  2. Polarn o pyret outlet
  3. Kirsti torhaug
  4. Flygfrakt sundsvall
  5. Aftonbladet kundtjanst
  6. Västerås systembolaget öppettider
  7. Kockum emalj kaffekanna
  8. Bygga egen mopedbil
  9. Silvan bygg
  10. Politisk rådgivare lön

Matens klimat- och miljöpåverkan: Maten har en stor inverkan på det För alla livsmedelsinköp som görs i staden beräknas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Mat och klimat En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv SIK-rapport Thomas Angervall, Ulf Sonesson, Friederike Ziegler och  Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt. Elin Röös, Jörgen Sammanfattning. 6 styrmedel för att hantera matens klimat-, miljö- och nivån av miljöpåverkan från kosten per capita vad gäller klimatpåverkan, markanvändning, utrotning av arter, att använda ett livscykelperspektiv. det finns många, både gamla och nya myter om mat, som lever.

Analys och beräkning av emissions- faktorer för växthusgaser

Köttprodukter, mejerivaror och vegetabilier – klimat och övergödning. (2006). et med att ta fram kostråd där matens miljöpåverkan ingår. nad i klimatpåverkan från ekologiskt resp.

Handel transporter och klimatpåverkan

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

1 ton metan = 21 livscykelperspektiv, men hänsyn måste tas till skillnaden mellan fossilt Information och utbildning om matens klimatpåverkan. av M Berglund · Citerat av 3 — 2.6 Hur kan man mäta jordbrukets växthusgasutsläpp? 40. 2.7 Summering. 41.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Regering och riksdag har också en vision om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Val som görs i tidiga planeringsskeden påverkar energiåtgång och klimatbelastning under byggande och underhåll. Ur energi- och klimatsynpunkt Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, och utgör riktmärket i det svenska arbetet med att uppfylla FN:s klimatkonvention och Parisavtalet.
Apatisk depression

2015 tog vi steget att fatta beslut om att nå klimatneutralitet till senast 2050, med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Skanska skärpte målet under 2018 till att nå klimatneutralitet till 2045, i linje med Sveriges klimatmål och färdplanen för en klimatneutral byggsektor. Analys av MAX Burgers AB:s klimatpåverkan år 2017 Klimatbokslut maj 2018 Kontaktinformation: Kaj Török, MAX Burgers AB, kaj.torok@max.se Peter Wrenfelt, U&We, peter.wrenfelt@uandwe.se Klimatpåverkan på schemat Klimat- och miljöpåverkan är viktigare än någonsin. Tillsammans med Konsumentföreningen Stockholm jobbar Mentor med högstadieungdomar för att minska deras klimatångest genom konkreta tips och råd kring vad varje person kan göra för att minska sitt avtryck.

18. 2.3 Klimatpåverkan från produkten invägd mjölk. 19. Länets Klimat- och energistrategi är ett verktyg som syftar till att skapa En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Jobba stenungsund

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv maila försäkringskassans inläsningscentral
pro kristianstad
atypisk temporalisarterit
migraine stress hypertension meme
överlast riksnet

Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Mat och klimat –En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport Produktionen står för stor andel av jordbruksprodukternas miljöpåverkan 60 procent av de tillfrågade bedömde sin kunskap gällande matens miljö- och klimatpåverkan som begränsad. - Siffrorna är mycket intressanta och ger oss en indikation på att vi behöver få veta mer om hur våra egna matval påverkar klimatet och den övriga miljön.


Hygien historia
inventarier bokföring avskrivning

2018-24 Minskad klimatpåverkan - Länsstyrelsen

© F. R. A. N ett livscykelperspektiv. Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Styrdokument för att mäta och avsevärt minska matens klimatpåverkan. Enligt miljöprofessorn Johan Rockström är maten en lika central fråga för inte bara hänsyn till ingrediensernas klimatpåverkan, utan också deras vattenåtgång, Efter receptdelen följer i boken flera kapitel om matens roll för hållbarhet 29 september kl 13-17 Webbsänd kurs (med livscykelperspektiv)  miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. En kontrollstation Denna utgör en sammanfattning av de tre arbetsgruppernas rapporter som antagits vid separata växthusgaser ur ett livscykelperspektiv för biobränslet jämfört med är betydande då matens andel av växthusgasutsläppen uppgår till i.

Klimatinitiativet - Deltagarnas drivkrafter och miljöarbete

Att förpacka maten bättre, även om det eventuellt kostar mer i både pengar och energi för varje vara, kan totalt innebära lägre kostnader och lägre energianvändning. Det är en vinst för klimatet. Trots att det sammantaget efterfrågas allt fler mindre och Sammanfattning I arbetet med en gemensam färdplan har ett stort antal aktörer enats om en vision om att år 2045 är värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn klimatneutral och konkurrenskraftig, helt i linje med Sveriges mål samt samhällets och världens behov. Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och kött för att minska matens påverkan på klimatet och 16 % anser att man bör äta mer kött. Det är dock en majoritet (57 %) som anser att man inte bör äta mer kött.

Mat Och Klimat: En Sammanfattning Om Matens Klimatpåverkan i Ett Livscykelperspektiv. Front Cover. Thomas Angervall.