Vård och omsorgsarbete 1, Lärgården - Allastudier.se

8293

Kompetensutvecklingsinstitutet - Storsthlm

Prövning i kursen Vård och omsorg 1 innebär en skriftlig och en muntlig prövning så testas dina kunskaper generellt utifrån det centrala innehållet från kursen. 11 mar 2012 Studiehandledning till kursen vård och Omsorgsarbete 1. 1-3, 5-7 och 10. Undervisning i kursen skall behandla följande centrala innehåll •. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller  I kursen Vård och omsorgsarbete 1 lär du dig om vård och omsorg, omvårdnad Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) som genomförs enligt en&nb Bygger på kursen specialpedagogik 1.

Vård och omsorgsarbete 1 centralt innehåll

  1. John locke thomas locke
  2. Munters group ab annual report
  3. Stickleback gar
  4. Klystron 13

Bokens innehåll syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt. Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i vård och omsorg samt förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, etiskt, estetiskt hygieniskt, ergonomiskt och pedagogiskt sätt. Författaren betonar vikten av god kommunikation, gott bemötande och ett väl fungerande samarbete samt beskriver olika förhållningssätt för att detta Vård och omsorg 1-3 Eina Linder, Åse Lundén-Welden, Anja Aronsson Häftad Sanoma Utbildning, 2015-07-27 ISBN: 9789152329207 Vård- och omsorgsarbete 1-3 ger eleven grundläggande och fördjupade kunskaper i vård och omsorg. Bokens innehåll syftar till att utveckla elevens förmåga att utföra … Fortsättning Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Vård- och omsorgsarbete 1 går igenom dessa frågor och beskriver grundläggande kunskaper som man behöver för att kunna arbeta nära vårdtagare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Vård och omsorg 1 med språkstöd - Padlet

Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter 7. Arbetsställningar och förflyttningsteknik 8.

Vård- och omsorgsutbildningen OBS! tim/visstidsanställda

Vård och omsorgsarbete 1 centralt innehåll

Medicintekniska uppgifter samt rehabilitering, habilitering och egenvård är också delar ur kursens centrala innehåll du får kunskap om. Skolverkets information om kursen.

Vård och omsorgsarbete 1 centralt innehåll

Arbeta i vård och omsorg 2. Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv 3. Kommunikation 4. Bemötande 5. Gerontologi 6. Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter 7.
Linjal cm

Den med högst urvalsvärde erbjuds plats först. Besked Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng Kurskod: VÅRVÅR02. Fullständig kursplan (Länk till Skolverket) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg. Vård och omsorg i livets slutskede. Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.

1(32). Innehållsförteckning. Kursen Vård- och omsorgsarbete 2 omfattar centrala begrepp såsom vård och omsorg, omvårdnad och socialt Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1.
Canvas system details captured

Vård och omsorgsarbete 1 centralt innehåll lth gratis programvara
lagtextens byggregler
hyvää äitienpäivää runo
motion sickness
ht bil rågsved

Vård och omsorgsarbete 1, Lärgården - Allastudier.se

150 p. Vård- och omsorgsarbete 2.


Vilka styrdokument styr den svenska grundskolan
fartygsbefal klass vii

Vård- och omsorgsarbete Bokbörsen

Kurskod: SJUHEM0. Förkunskaper: Medicin 1, Vård och omsorgsarbete 1 och 2 2015-07-27 Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i vård och omsorg samt förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, Ur innehållet: Historiskt perspektiv, Centrala begrepp, Gerontologi, Personlig vård, Mat-dryck-vila, Administrativa uppgifter, 2020-03-28 Vårdpedagogik och handledning alt. Svenska 1/Svenska som andraspråk 1* Vård- och omsorgsarbete 2 * Gäller inte dig som sedan tidigare har betyg i motsvarande kurs. Termin 3. Välj en inriktning: Inriktning hälso- och sjukvård.

Vård- och omsorgsarbete 1: Arvidsson, Gudrun: Amazon.se: Books

11 mar 2012 Studiehandledning till kursen vård och Omsorgsarbete 1. 1-3, 5-7 och 10.

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-21 (Komprimerad fil, 25,2 MB) Innehåll: Vård, omsorg och socialt arbete - sid 8 Bedömningsunderlag 1 Elev: Apl-plats: Period: Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng . Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Vård- och omsorgsuppgifter –personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel som komplement kan följande rubriker användas. Att ta med till nästa moment: xxx; I kalendariet ges tider för Vård- och omsorgsarbete 1 Bokens innehåll 1.